Jubilæum
Kunstforeningen for Helsingør og Omegn er 70 år.


70 års jubilæet bliver fejret med en stor udstilling på Marienlyst Slot, Marienlyst Allé 32, 3000 Helsingør, den 11. maj til den 21. maj 2018 begge dage inklusive.


Her udstiller 88 af foreningens medlemmer deres bedste værker. Ud over malerier er der udstillet skulpturer, keramik, tekstil og smykker.


Der var fernisering den 10. maj 2018 fra kl. 14.00 til kl. 18.00. Og der kom over 300 mennesker, det siges endda at nogle gik deres vej igen, -der kunne ikke være flere på slottet


Udstillingen blev åbnet af tidligere Museumsdirektør for Marienlyst Slot Kunsthistoriker Mona Faye.


Helsingør Håndværkerkor sang med deres bybe stemmer.


 Så var der servering af såkaldte forfriskninger.


Derefter gik turen rundt i alle lokalerne til betragtning af de over 300 udstillede genstande


Lørdag den 12. maj 2018 kl. 14.00 til kl. 16.00: Kåring/prisoverrækkelse af det bedste værk på jubilæumsudstillingen, samt hædrende omtale af

yderligere to værker.

Bedømmelseskomiteen er uafhængig af kunstforeningen. Alle er velkomne


Tirsdag den 15. maj 2018 kl. 19.00 til kl. 21.00: Jazz på slottet med Jørgen Balders Cool Jazz Trio (Quintet). Også her er alle velkomne


Torsdag den 17. maj 2018 kl. 19.00 til kl. 21.00: Foredrag om

”Det folkelige gennembrud i kunsten”, ved Redaktør af

Kunstavisen Tom Jørgensen.


Alle er velkomne, der er gratis adgang for foreningens medlemmer.

Jubilæumsfest 2. nov. 2018


En meget flot fest i anledningen af foreningens 70 års jubilæun.

Kl. 18 Mødte knap 90 af foreningens medlemmer op,  og alle stole og sofaer i Skydeselskabets fine lokaler blev taget i brug.

Spisning af rigtig god mad, forret,hovedret og kaffe.

Midt i det hele kom Brenda og hendes sanglærer Lars. Lars spillede  og Brenda sang så loftet gyngede, klapsalverne gjorde samme virkning.

En meget fin fest der sluttede med jazz, dans og cognac.


 Tale ved jubilæumsfest 2018.


Kære venner, kære medlemmer og kære gæster fra Helsingborg KF. Som I sikkert ved er jeg formand for kunstforeningen, og har været det i så mange år, at jeg næsten kan huske, da foreningen blev stiftet i 1948.

Jeg skal fortælle lidt om kunstforeningen og dens virke gennem 70 år.Som sagt blev foreningen stiftet tæt herved, i Hotel Skandia i 1948, af forskellige af byens mere fremsynede borgere. I vedtægterne står der i paragraf 2, at foreningens formål er at fremme kunstlivet i Helsingør Kommune. Dette søges især realiseret ved:Kunstudstillinger

Foredrag

Indkøb af kunstværker eller værker om kunst til gratis fordeling blandt medlemmerne ved bortlodning på GF.

Samarbejde med andre kunstforeninger.

Ved kunstforeningens jubilæumsudstilling i år, på Marienlyst Slot, holdt kunsthistoriker tidligere museumsdirektør Mona Faye festtalen.

Mona Faye sagde blandt andet: ”kunstforeningen har forstået at forny sig gennem årene, langsomt.” Det kan man også se på vedtægterne, som kun er blevet ændret 4 gange på 70 år. Ændringerne har, mere eller mindre, alle været teknikaliteter eller a jour føringer. Nå men, foreningen er nu stiftet, navnet er Kunstforeningen for Helsingør og Omegn, kontingentet er 10 kr. årligt og man begyndte med at arrangere kunstudstillinger. Allerede dengang var det svært at finde udstillingssteder, så vi begyndte i gymnastiksale, skoler, biblioteker mm.

Der blev holdt foredrag om kunst og kunstforståelse. Herudover var der sociale arrangementer, blandt andet her i Skydeselskabets lokaler.

Der blev arrangeret maskebal på maleren Bärenholdts landsted på Klostermosevej, hvor der også var forskellige kunstneriske indslag. Bärenholdt har i øvrigt tegnet foreningens logo med tre delfiner.

Efterhånden som tiden gik og foreningen fik større selvtillid og flere og flere medlemmer, især mange lokale udøvende kunstnere, blev udstillingerne større og der blev også arrangeret fællesudstillinger.

De første kunstrunder så dagens lys. Her åbnede kunstnerne deres værksteder for besøgende, Disse arrangementer må have været meget tids- og arbejdskrævende, der var ingen computere, mobiltelefoner, printere eller lignende. Man mødtes, skrev indbydelser, tegnede plakater og kort over lokaliteter osv. osv. Herefter skulle alt materiale trykkes hos bogtrykkeren, adresseres, sendes ud med post, leveres i postkasser, hvis man ellers husker sådan nogle.

Ud over indkøb af kunstværker til udlodning, fandt man også på ”Årets tryk”, et grafisk tryk som alle medlemmer stadig får. Der blev opfundet kåring af ”Årets kunstner”, kåring af ”Årets billede ved GF.  Den sidste opfindelse er kåring af ”Årets Johnnie”, som går til en person, som har gjort noget specielt for foreningen i løbet af året.

Tiden går og der arrangeres stadig flere forskellige og avancerede udstillinger, blandt andet har man en udstilling, hvor medlemmernes egne samlinger af lokalkunstnere udstilles på Marienlyst Slot.

Der arrangeres besøg og udflugter til museer og gallerier.Helsingør skibsværft lukker og bygningerne og arealerne står tomme. Snart flytter kunstnere og andre kreative folk ind.

Den tomme havn bliver brugt til forskellige aktiviteter som Baltic Sail. Her inviteres kunstforeningen til at deltage, hvilket sker med ”verdens længste galleri” på ringmuren ved dokken, hvor nu Søfartsmuseet ligger. Ringmuren er nu revet ned ved Søfartsmuseet, men en del af den kan ses ved Danserindebrønden.

Vi låner den store samlehal 13, hvor vi arrangerer ”Kulturens nat og dag”. Her maler vores kunstnere live om natten på Kulturnatten. Dagen efter udstilles værkerne i værkstederne over hal 13. Nat og Dag.

Der gik flere år, hvor vi kunne boltre os i bygninger og arealerne.

Da Kulturværftet blev indviet, var foreningen igen hjemløse. Vi prøvede, at arrangere en erstatning for ”verdens længste galleri”, med de ”Mange telte” i fx Reberbaneparken. I dag arrangeres ”De mange telte” som ”Open air”, ved Sveasøjlen/blomstertorvet. Et godt sted som fungerer godt.

Vi deltager stadig i kulturnatten, men det der før var flagskibet, er nu blot en event af mange. Vi har deltaget i Kulturnatten mange steder, Industriforeningen, Simon Spies Plads, Axel Torv osv.Til næste år planlægger vi, at deltage ”Sundtoldsmarkedet”, som udklædte kunstnere i gadebilledet.

Vores 60-års jubilæum blev fejret med en stor udstilling i Toldkammeret og på galleri 2B på badevej. Hedder nu Orange og ligger i Nordhavnen. I Toldkammeret havde vi også inviteret kunstnere fra Helsingborg KF til at deltage.

Vi havde et par år inden, indledt et samarbejde med Helsingborg KF som vi kalder ”Kunst på kryds”. Her udstillede 5 danske og 5 svenske kunstnere på henholdsvis Sofiero Slott og Marienlyst Slot. 10 forskellige kunstnere to forskellige udstillinger. Jeg vil meget gerne takke vores venner fra Helsingborg KF for dette samarbejde, som er meget givende for vores forening, og jeg håber det samme er tilfældet for Jer.Intet varer evigt, og vi måtte undvære Marienlyst Slot og Sofiero Slott i nogle år. Samarbejdet fortsatte dog med udstillinger på Kronborg Slot, Kulturværftet, Forstædernes Bank, Sundbusterminalen, Værft hallerne, Konsten i Helsingborg.

Sidste år vendte vi tilbage til de to slotte, hvilket vi er meget glade for.

Vi har i år holdt vores jubilæumsudstilling på Marienlyst Slot. Det var en meget flot og velbesøgt udstilling. Vi skal til næste år i maj måned igen arrangere Kunst på kryds her og på Sofiero Slott. Dette arbejde er godt i gang og vi er ved at invitere kunstnere til at deltage.

Som noget forholdsvis nyt arrangerer vi også Kunstmarked, tidligere Sommerudstilling, i Værftshal 14. Her udstiller omkring 50 kunstnere og kunsthåndværkere. Vi inviterer også kunstnere fra Helsingborg KF. Disse arrangementer er meget populære, vi har optalt at der i år har været omkring 3500 besøgende.

Vore forening har altid haft stor bevågenhed fra borgere, presse og ikke mindst fra politikerne. Vores arrangementer bliver altid støttet og omtalt generøst både med opmærksomhed, men også økonomisk. Mange tak. Vi har deltaget i Helsingør Messen. Vi har udstillingsaftaler med Axeltorv Fysioterapi, hvor Lisbeth og senere Olaf udstiller. Som noget forholdsvis nyt har vi også et samarbejde med Kvickly i Helsingør, her udstiller Mette fra den 8. november.

Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen for et godt arbejde og ikke mindst vores medlemmer, fordi I altid bakker op omkring arrangementerne.

Tre hurraer: Kunstforeningen længe leve Hurra, Hurra, Hurra.

Tillykke!


Mogens Aasvang