Medlemsbreve

Tikøb 01. marts 2022


Medlemsbrev nr. 1 2022Efter generalforsamlingen d. 26. februar, hvor vi bl.a. måtte sige farvel og mange tak for 16 flotte formands år til Mogens Aasvang, er foreningsåret 2022 gået igang.

Bestyrelsen blev suppleret med Niels Skytte Madsen som Suppleant og John Hakmann som bestyrelsesmedlem. 

Bestyrelsen har konstitueret sig med Tove Andresen som formand og Flemming Gay Berg som næstformand ( se øvrige navne og poster på hjemmesiden. )

Det er med stor fornøjelse vi har konstitueret os så vi repræsenterer både  interesserede og udøvende. Dermed efterlever vi på bedste måde foreningens målsætning ( Syntes vi !)


Var du forhindret i at deltage i Generalforsamlingen, kan du gå ind på foreningens hjemmeside www.Helsingor-kunstforening.dk  og se fotos, referat og formandens beretning fra mødet.

Årets tryk er i år en lille keramikskål fra Havreholm Keramik, der matcher den lille vase de tidligere har leveret. Den kan du hente når vi har Billedstorm i Smedenes hus, Standgade  i Helsingør d. 07.marts 10 - 14 eller ved andre af foreningens arrangementer i løbet af året.


Har du ikke allerede betalt kontingent for 2022 opfordrer vi dig til at gøre det snarest. Kontoen er 1551 112 3254. Kontingent er 350 kr pr.husstand


Husk at give Kassereren besked hvis du har fået ny mailadresse i 2021. 

E-mail Runitz@outlook .dk


Årets arrangementer


Billedstorm i Smedenes hus 05 marts 2022 kl. 10 - 14


Du møder bare op kl 10 med værker du gerne vil vise bytte eller sælge til rimelige priser, også hvis de ikke er dine egne. Du kan komme med “et AsgerJorn ” du ikke har brug for mere. Du kan komme med dine egne mindre værker og sælge dem til gode priser. Alt, der bare kan ligge eller stilles på bordene, kunst - kunsthåndværk er velkommen, så laver vi billedstorm, udstiller og får en hyggelig snak, kaffe og hjemmebag og gratis adgang for både udstillere og besøgende.

Der ud over er udstillingen fra generalforsamlingen stadig igang og Årets kunstner og Årets Johnnie vil få overrakte deres diplomer. Kl. 11.30.

Kl 13 - 14 kan du hente dine billeder, hvis du deltager i udstillingen på generalforsamlingen


Open Air i telte

udstilling på blomstertorvet ved Sveasøjlen 04. juni 2022 kl. 10 - 16


Udstil i et halv telt  ca. 4,5m udstillingsvæg. Vi medbringer stolper til ophængning og telte. Du hjælper med opstilling og nedtagning.

Her kan du vise og sælge din kunst, knytte forbindelser til dine kolleger og til de besøgende.

Pris 250 kr

Tilmelding allerede nu til Tove Andresen tovekresten@gmail.com  eller senest 1. juni. Få evt. flere oplysninger på 22937834.


 Sommerudflugt omkring 01. juli 2022


Der arbejdes på en invitation til en 2 dages tur til Jylland, med detaljerede oplysninger om hvor og hvordan, med priser osv - en særskilt invitation vel blive udsendt snarest. Kontakt evt.


 Flemming Gay Berg hofberg3000@gmail.com. tlf. 61782232 eller

 Per Sjøstedt per.sjoestedt@hotmail.com tlf. 20100354


Kunstmarked i Værftshal 14 02 - 04 september 2022


Igen iår indbyder vi til KUNSTMARKED i Værfthal 14.

Hver kunstner får ca 4,5 x 4,5m udstillings væg plus et større gulvareal.  Hver kunstner får sit eget område til fri indretning og ophængning, nogle pladser vil være midt på gulvet andre ved væggene.

Pladserne er individuelle på grund af det industrielle rum. Der vil være mulighed for besigtigelse af din placering ca 1 uge før udstillingen.

Der bliver trykt en A4 folder.

Du får udleveret 5 trykte eksemplarer og et digitalt eksemplar.

Der bliver afholdt fernisering fredag kl. 15 med åbningstale af en kultur personlighed.

Der vil være en lille cafe med kaffe og kage.


Pris 600 kr

Tilmelding til Tove Andresen tovekresten@gmail.com tlf. 22937834

Oplys:

 betalingsdato

Navn og adress

Mail

Website

Da der sædvanligvis er stor rift op pladserne og der er begrænset plads og vi skal have god tid til at fremstille Foldere, invitationer, bannere mv. og tid til at indrette hallen, vil vi gerne at du allerede nu eller senest d. 07. juli tilmelder  dig.

Du vil senere få flere oplysninger og vil også blive bedt om et foto af et af dine værker til udstillingsfolderen. Og mulighed for bestilling af borde og stole.


Kulturnat d. 30. septemper.


Foreningen påtænker at deltage, men venter på oplysninger om tema mv.

Så mere herom senere.


Pop op Galleri i Bycentret oktober - december 2022


Intet er aftalt men vi arbejder på at det kan blive muligt - mere herom senere. 


Julefrokost november 2022


Vi arbejder igen på at afholde en hyggelig julefrokost som tidligere år - mere herom senere. 


Fysioterapien Axeltorv og Kvickly i Stjernegade


Udstillinger aftales med Mogens Aasvang .aasvang2@gmail.com  tlf. 25339715 .

Du får informationer om udstiller og inviteres til fernisering.


Afslutning


Dette er hvad vi foreløbig har planlagt. Vi forbeholder os ret til ændringer hvis det bliver nødvendigt og måske finder vi også. på andre arrangementer.


Du kan også, for det meste, læse om foreningens arrangementer i dagspressen, på vores hjemmeside, på Facebook og på instagram.


De bedste hilsner

BestyrelsenKunstforeningen for Helsingør og Omegn holder Billedstorm i Smedenes Hus i Strandgade 46, lørdag den 5. marts kl. 10.00 – 14.00. Alle er velkommen.


Kig forbi og se udstillingen fra Kunstforeningens generalforsamling og se årets kunstner 2022 i Helsingør billede se årets billede som vandt prisen som bedste billede valgt af medlemmerne.


Se på kunst og kunsthåndværk fra medlemmerne af Kunstforeningen.  Vi byder på kaffe og kage.

 

Bliv medlem og kom og hør om Kunstforeningen der blev startet i 1948 og har 135 glade kunstinteresseret medlemmer. Du vil modtage nyhedsbreve og invitation til generalforsamlingen med bortlodning af kunst indkøbt af bestyrelsen. Du vil også modtage invitation til udflugter, hvor vi er på besøg på museer og gallerier. Der vil desuden blive sendt nyhedsbreve ud med invitation til at deltage som kunstner i Kunstforeningens udstillinger

Helsingør den 7. januar 2022


Kunstforeningen for Helsingør og Omegn har fået mulighed for at forlænge lejemålet i Helsingør Bycenter
til den 27. februar 2022, det har vi med glæde sagt ja tak til.

Invitation til helt ny udstilling med 15 kunstnere og fernisering i Helsingør Kunstforening  POP-UP Galleri
onsdag 12. januar kl. 16.00-19.00.

Kunstforeningen vil være vært ved et glas, og alle er hjertelig velkommen til at få en samtale med kunstnerne. 

15 af Kunstforeningen for Helsingør og Omegns medlemmer udstiller i et stort butikslokale på 1. sal i Helsingør BYCENTER. Her har de i 3 måneder udstillet deres kunst og kunsthåndværk. Den 12. januar 2022 vil de udstillede værker blive skiftet, så helt nye spændende værker præsenteres. Der er således tale om en helt ny udstilling.

Udstillingen løber frem til søndag den 27. januar 2022.
Her slutter udstillingen i Helsingør Bycenter for denne gang.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Helsingør den 7. oktober 2021Medlemsbrev nr. 2 2021


Kære medlemmer


Galleri i Helsingør BYCENTER fernisering torsdag den 14. oktober 2021 kl. 16.00-19.00.


Kunstforeningen for Helsingør og Omegn har igen i år lejet et stort lokale i Helsingør BYCENTER. Her indretter vi POP UP galleri med deltagelse af 25 af foreningens kunstnere og kunsthåndværkere.


Her vil der være mulighed for at stifte bekendtskab med lokale kunstnere og kunsthåndværkere. Galleriet vil blive indrettet med en ”børneafdeling”, hvor børnene vil have mulighed for at afprøve deres kreativitet, mens mor og far handler ind.

Ved juletid vil galleriet blive indrettet med juletræ, rensdyr og peberkager og måske, i perioder, besøg af selveste julemanden. 


Vi har lejet lokalet i perioden 14. oktober 2021 til 15. januar 2022. Her vil vi indrette lokalet som et galleri, hvor vi arrangerer 3 forskellige udstillinger i 3 forskellige perioder, med deltagelse af samme kunstnere og kunsthåndværkere, men med forskellige værker i hver periode altså 3 forskellige udstillinger.     

Første udstillingsperiode er torsdag den 14. oktober til tirsdag den 9. november 2021. Vi holder fernisering torsdag den 14. oktober 2021 mellem kl. 16.00-19.00 alle er varmt velkomne og foreningen er vært ved et glas vin mm.

Anden periode er tirsdag den 9. november til lørdag den 11. december 2021. Vi holder fernisering tirsdag den 9. november 2021 mellem kl. 16.00-19.00.

Tredje periode er lørdag den 11. december 2021 til lørdag den 15. januar 2022. Vi holder fernisering lørdag den 11. december 2021 mellem kl. 14.00-16.00.


Der er gratis entre og alle er som sagt varmt velkomne. Benyt Jer af denne enestående mulighed for en stor kunstoplevelse og, hvem ved, måske at erhverve et af kunstværkerne.

Vel mødt i galleriet og til ferniseringerne.Valg til bestyrelsen 2022.


Bestyrelse har holdt møde den 29. september 2021. Et af mødets formål var, at konstituere bestyrelsen efter sidste generalforsamling.


På mødet meddelte formanden, Mogens Aasvang, at han ikke ønskede at fortsætte som formand og kassereren, Anni Rünitz, ønskede heller ikke at fortsætte som kasserer.


Da der ikke var nogen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, der ønskede at overtage posterne, blev vi enige om følgende:


Formanden, Mogens Aasvang, fortsætter frem til generalforsamlingen i februar 2022, herefter stopper han og træder helt ud af bestyrelsen.

Kassereren, Anni Rünitz, fortsætter frem til generalforsamlingen i februar 2022, herefter stopper hun og træder helt ud af bestyrelsen.


Ud over ovennævnte er følgende bestyresmedlemmer på valg ved generalforsamlingen i februar 2022: Mette Damving, Tove Andresen, Flemming Berg, Hans Kilian og som suppleant John Hakmann. Alle modtager genvalg.


Hvis du er interesseret i at indgå i bestyrelsesarbejdet, så hører vi meget gerne fra dig allerede nu. Ønsker du yderligere oplysninger så kontakt formanden Mogens Aasvang aasvang@email.dk tlf. 25 33 97 15 eller næstformanden Tove Andresen tovekresten@gmail.com tlf. 22 93 78 34.


De bedste hilsener 


Bestyrelsen


 

Formanden skriver medlemsbreve med bestyrelsens accept


Den 28. januar 2021


Medlemsbrev nr. 1 2021


Kære Medlemmer


Normalt kommer første Medlemsbrev først ved foreningsårets begyndelse efter generalforsamlingen i slutningen af februar. På grund af Coronaen og deraf følgende restriktioner, ser vi os nødsaget til at udskyde generalforsamlingen 2021, til det igen bliver tilladt at forsamles, forhåbentligt i marts/april.


Vi havde planlagt, at GF skulle afholdes den 24. februar 2021 i design- og møbelvirksomheden EGEVÆRK, beliggende Industrivej 12, 3000 Helsingør. Her er så god plads, at vi kunne overholde afstandskrav mm., men det er nu umuliggjort på grund af de nye krav til forsamlingsstørrelser. Alt er ellers parat til at afholde en generalforsamling i 2021:


Beretning, regnskab og valg. På valg er Mogens Aasvang, Anni Rünitz, Per Sjøstedt og John Hakmann. Alle genopstiller. Som revisor foreslår vi Per Thordal, som også har indvilget i genvalg.


Kontingent foreslås at være 350 kr/husstand for 2022.


Har du ikke allerede betalt kontingent for 2021, kan det gøres nu på foreningens konto 1551 112 3254. Et års kontingent koster 350 kr. pr. husstand. 


Husk at opgive mailadresse ved betaling samt at det drejer sig om kontingent for 2021.


Årets kunstner og årets Johnny er valgt. Vi har købt årets grafiske tryk, udført af kunstneren Per Just som dybtryk på Reeves papir i størrelse 18 x 20 cm.


Så snart det bliver muligt, vil der 14 dage inden generalforsamlingen blive indkaldt.


Vi regner med at kunne gennemføre følgende arrangementer i 2021. Der kommer særskilte invitationer, men skriv datoer og tilmeld dig allerede nu, hvis der er noget du gerne vil deltage i


Kunst på Kryds 2021. 


Kunst på kryds er et samarbejde med Helsingborg Konstförening siden 2007. Her arrangerer vi kunstudstillinger på begge sider af sundet, hvor vi inviterer danske og svenske kunstnere til at udstille.


I år har vi inviteret foreningernes egne medlemmer til at deltage, 10 danske og 10 svenske kunstnere. Der har været meget stor interesse og rigtig mange ansøgere. Det har ikke været nemt at vælge mellem de mange ansøgere og der kunne helt sikkert have været andre valg. Helsingborg Konstförening har valgt danske deltagere og vi har valgt de svenske. Vi har forsøgt at vælge, således vi kan arrangere de mest sammenhængende og harmoniske udstillinger, og så har vi forsøgt at få så mange forskellige tekniker med som muligt.


Udstillingen i Helsingborg er i Dunkers Kulturhus fra den 24. april 2021 til den 16. maj 2021. Der er fernisering den 29. april 2021. 


Udstillingen i Helsingør er i Marienlyst Slot fra den 13. maj 2021 til den 24. maj 2021. Der er fernisering den 13. maj 2021.

 

Der kommer særskilte invitationer til ferniseringer, events under udstillingerne og selve udstillingerne.


Open Air den 5. juni 2021. 


Her vil vi sammen opstille pavilloner og lave udstilling med kunstnere og kunsthåndværkere. Vi vil invitere musikanter med mere og lave en rigtig ”Pariser stemning”. Det koster 200 kr. at deltage som går til pavilloner, annoncering, plakater og ophængningsmateriale mm. Tilmelding til Tove Andresen e-mail tovekresten@gmail.com eller tlf. 75 88 32 82. Der kommer særskilt invitation, men tilmeld dig allerede nu, der er begrænset plads.


Ved tilmelding/betaling, husk at opgive mailadresse samt hvilket arrangement det drejer sig om.


Open air blev aflyst i 2020, så hvis du har tilmeldt og betalt her, skal du selvfølgelig ikke gøre det igen.Sommerudflugt den 3. juli 2021.


Vi ved endnu ikke hvor sommerturen går hen, men det bliver til museer og gallerier med forplejning undervejs og helt sikkert en dejlig frokost. Vi regner med, at foreningen betaler for forplejning, frokost, entre og eventuelle rundvisninger mm, så derfor vil prisen for at deltage kun være 370 kr./deltager. Der er begrænset med plads (i bussen), så derfor tilmeld dig allerede nu til at opleve kunst, kultur og dejligt samvær. Tilmelding til Flemming Gay Berg e-mail hofberg.3000@gmail.com tlf. 61 78 22 32 eller Per Sjøstedt e-mail sjos@email.dk tlf. 20 10 03 54.


KUNSTMARKED i værftshal 14 den 3. til den 5. september 2021.


Som fast tradition afholder vi igen kunstmarked i hal 14. Ud over kunstmarkedet vil der være mange aktiviteter i Kulturhavnen, Nordhavnen, Søfartsmuseet og ikke mindst Kronborg og dermed mange gæster. Foreningen vil indrette hallen med ”båse” til de udstillende kunstnere og kunsthåndværkere. Der vil være café og lounge område til møder, samtaler og fordybelse. Vi vil forsøge at lave forskellige event fx workshop for børn, unge og andre kreative.


Der vil være fernisering den 3. september 2021 for foreningens medlemmer og indbudte gæster.


Hver deltager vil få tildelt en ”bås” på ca. 4.5 x 4.5 meter udstillingsvæg samt et stort stykke gulvareal. Hver deltager står selv for indretning og ophængning af egen ”bås”.


Det koster 500 kr. at deltage. Beløbet skal bruges til leje af hallen, fernisering, indbydelser, annoncering, udstillingskort med deltagere, plakater, udstillingsvægge, bannere og meget andet. 


Markedet blev aflyst i 2020, så hvis du allerede har tilmeldt dig og betalt skal du ikke gøre det igen.


Den 1. september 2021 vil det være muligt at besigtige hallen, og din placering på markedet, og få udleveret udstillingskort mm.


Da der er stor rift om pladserne, og begrænset plads, og vi skal have god tid til at fremstille foldere mm., og indrette hallen, vil vi meget gerne have at du allerede nu tilmelder dig markedet. Du kan tilmelde dig til Tove Andresen e-mail tovekresten@gmail.com eller på tlf. 75 88 32 82, her kan du også få yderligere oplysning om markedet.


Du vil senere modtage oplysninger om alt det praktiske: Aflevering/nedtagning at materialer, skema hvor du kan tilvælge fx borde og stole til din indretning. Til brug for udstillingskort og annoncering skal vi også bruge et foto af et af dine værker, oplysning om eventuel hjemmeside osv


Julefrokost den 6. november 2021. 


Vi inviterer til tidlig julefrokost, med god julemad og hyggeligt samvær i Golfklubbens lokaler. Prisen er 250 kr. per deltager og inkluderer velkomstdrink, mad, en enkelt genstand til maden samt masser af underholdning. Du kan tilmelde dig hos Flemming Gay Berg e-mail hofberg.3000@gmail.com tlf. 61 78 22 32 eller Per Sjøstedt e-mail sjos@email.dk tlf. 20 10 03 54, her kan du også få yderligere oplysninger. Du må meget gerne tilmelde dig allerede nu, men der kommer også en invitation senere.


Kulturnat og Jule- og Kunstmarked i Elværket.


Vi overvejer at deltage i kulturnatten, hvis den bliver arrangeret i år. Vi arbejder ligeledes med at arrangere et Jule- Kunstmarked i Elværkets lokaler, og måske kan vi igen have et galleri i Bycenteret, men mere herom senere, nu skal vi først i gang😊


Dette er hvad vi har planlagt/planlægger. Vi forbeholder os ret til ændringer, hvis der skulle ske utilsigtede hændelser, eller vi måske skulle finde på flere arrangementer.


Vi har stadig et samarbejde med Helsingør Fysioterapi og Kvickly, om at vores medlemmer kan udstille her. Hvis du er interesseret, så kontakt Mogens Aasvang e-mail aasvang@email.dk tlf. 25 33 97 15.


De allerbedste hilsener


Bestyrelse

Helsingør den 28. august 2020


Medlemsbrev nr. 3 2020


Kære medlem

Som I måske allerede ved, så er kulturnatten aflyst i Helsingør kommune i år og dermed er vores deltagelse også aflyst. Vi håber stadig vi kan gennemføre julefrokosten den 7. november 2020, men der vil komme en særskilt invitation hertil senere.


Vi regner med at gennemføre jule- og kunstmarked, hvor du kan vise din kunst i ”julede” rammer, altså med masser af lyskæder og måske en lille grangren. Det foregår i Elværket, den 20. 21. og 22. november 2020. Nedenfor finder du en nærmere beskrivelse af arrangementet: Tilmelding, adresse, stadepladser osv.


Jule- og Kunstmarked i Elværket.


Elværket er beliggende i Helsingør Kommunes forsynings gamle lokaler, Rosenkildestien 3, 3000 Helsingør, tæt på Bycenteret, Sundhedshuset og Simon Spies plads. Elværket fungerer i dag mest som spillested.

På markedet vil vi udstille og sælge alle former for kunst og kunsthåndværk

Lokalet vil blive indrettet med stadepladser, café og lounge. Udenfor vil der være musik og salg af diverse juleting og juletræer (spejdere o.a.). Hvert stade vil have vægplads på 2.4 m x 1.5 m og et gulvareal på ca. 2.4 x 1.5 m. Der vil være plads til godt 30 stader, alt afhængig af den enkelte udstillers behov. Derfor tilmeld dig hurtigst muligt, først til mølle-princippet gælder.

Du vil få tildelt en stadeplads, men det er meningen, at du selv skal indrette den, med eventuelt bord, stol eller andet. Ophængning og opstilling står du selv for. Foreningen står for indretning af lokalet med stadepladser, placering af udstillere, markedsføring, presse, bannere, markedspostkort, café og meget andet.


Har du lyst til at deltage, skal du tilmelde dig hos Tove Andresen tovekresten@gmail.com senest den 12. september 2020. Det koster 400 kr. at deltage/person. Har du allerede tilmeldt dig, og betalt på konto 1551 112 3254, behøver du ikke gøre det igen. 

I cafeen vil der blive serveret gløgg og varme æbleskiver med syltetøj og det hele. God julestemning tidligt før jul. Hvis du har lyst, må du meget gerne give en hånd med i cafeen.

Det vil være muligt, at besigtige udstillingslokalerne mandag den 16. november 2020 kl. 16.00. Her kan du også stille eventuelle spørgsmål til arrangementet.


Vi ser frem til et flot og velbesøgt Kunst- og Julemarked 2020. 

God jul

Bestyrelsen


Helsingør den 26. april 2020


Medlemsbrev nr. 2. 2020


Kære medlem


På grund af Corona krisen og det deraf forbud mod forsamlingsfrihed, har bestyrelsen besluttet, at aflyse følgende arrangementer i 2020, som har været omtal i Medlemsbrev nr. 1 2020:


Open air udstilling på Blomstertorvet ved Sveasøjlen den 6. juni 2020 kl. 10.00 til kl. 16.00.


Sommerudflugt den 27. juni 2020.


KUNSTMARKED i Værftshal 14 den 7. til den 9. august 2020.


Sundtoldens Dage i Blomstertorvet (Sveasøjlen) den 14. august 2020.


Såfremt du har tilmeldt dig et af ovenstående arrangementer og betalt deltagergebyr, kan du få din indbetaling retur. Du skal blot sende en mail til kassereren Anni Rünitz, runitz@outlook.dk med oplysning om din bankkonto, samt hvilket arrangement du har tilmeldt dig. Du kan også vælge, at lade beløbet stå, så er du helt sikker på, at du er tilmeldt næste år, hvor vi forventer at kunne gennemføre arrangementerne.


Vi håber stadig, at vi kan gennemføre nedenstående arrangementer i 2020:


Kulturnat på hjørnet af Stengade og Bjergegade, ved banken, den 25. september 2020.


Vi deltager igen i år i Kulturnatten. Vi kender ikke temaet på kulturnatten endnu, men vi har bestilt plads til at opstille to pavilloner på hjørnet af Stengade og Bjergegade ved banken. Her vil komme mange besøgende, og vi vil deltage i en eller anden form over temaet på kulturnatten. Der kommer særskilt invitation til arrangementet.


Julefrokost den 7. november 2020.


Vi inviterer til tidlig julefrokost, med god julemad og hyggeligt samvær. Prisen er 250 kr. per deltager og inkluder mad og én enkelt genstand samt underholdning. Vi vil meget gerne allerede nu have din tilmelding, så vi kan finde ud af, hvor vi skal være, med hensyn til plads osv. Tilmeld dig hos Per Sjøstedt sjos@mail.dk  tlf. 20 10 03 54 eller Flemming Gay Berg hofberg3000@gmail.com tlf. 61 78 22 32. Her kan du også få yderligere information. Der kommer senere en invitation, men som sagt tilmeld dig allerede nu.


Jule- Kunstmarked i Elværket den 20.-21. november 2020 begge dage inklusive.


Vi har tænkt os, at holde Jule-Kunstmarked i Musikstedet Elværket ved Bycenteret. Her lejer vi de rustikke lokaler og holder marked op til jul. Det er ikke meningen, at det hele skal gå op i vat og nisser, men der skal være julestemning. Her vil være salg af alle former for kunsthåndværk og kunst. Her vil være salg af juletræer, julemusik og udendørs julehygge. Indenfor vil der være salgs- og udstillingsboder, café med kaffe og kage og varm gløgg og varme æbleskiver med sylt/melis og det hele. God julestemning tidligt før jul. Har du lyst til at deltage, hører vi gerne fra dig allerede nu. Du kan tilmelde dig hos Tove Andresen tovekresten@gmail.com. Har du tilmeldt dig og betalt behøver du ikke gøre det igen. Det koster 400 kr. at deltage/person. Der kommer særskilt invitation til arrangementet med flere oplysninger om det praktiske osv.


Herudover starter vi igen på at arrangerer udstillinger hos Fysioterapien åp Axel Torv og I Kvickly i Helsingør. Mere herom senere.


Vi forbeholder os ret til ændringer, hvis det skulle ske utilsigtede hændelser.


Du kan også læse om foreningens arrangementer i dagspressen, på Facebook og på vores hjemmeside www.helsingor-kunstforening.dk


Hvis du har spørgsmål eller andet, er du altid meget velkommen til at kontakte bestyrelsen. Mail, adresser og telefonnumre står på efterfølgende side.


De bedste hilsener


Bestyrelsen
Helsingør den 4. marts 2020


Medlemsbrev nr. 1. 2020


Kære medlem


Så begynder foreningsåret 2020 og her kommer første medlemsbrev. Her finder du datoer og en kort beskrivelse af de begivenheder og arrangementer som er planlagt i 2020, så du allerede nu kan skrive op i kalenderen.


Var du forhindret i at deltage i Generalforsamlingen, kan du gå ind på foreningens hjemmeside www.helsingor-kunstforening.dk og se fotos og læse referat og formandens beretning fra mødet. Årets tryk, udført af Finn Løwe Jepsen, kan du hente hos formanden Mogens Aasvang, Bjergegade 28B, 3000 Helsingør. Ring i forvejen på 25 33 97 15, så er du sikker på at han er hjemme.


Har du ikke allerede betalt kontingent for 2020, kan det gøres nu på foreningens konto 1551 112 3254. Et års kontingent koster 350 kr. pr. husstand.


For at gøre det lettere og billigere at sende post, vil vi gerne have din E-mail adresse, hvis vi ikke allerede har den. Husk også at give besked til kassereren, Anni Rünitz, hvis du ændrer din E-mail. Du kan kontakte Anni på E-mail Runitz@outlook.dk


Årets arrangementer.


Billedstorm i Smedenes Hus den 7. marts 2020 kl. 10.00-14.00.


Udstillingen fra GF fortsætter til denne dag. Her kan medlemmer deltage med egne kunstværker eller kunstværker fra den private samling. Her kan du udstille, fremvise, købe og sælge. Få en hyggelig snak med andre medlemmer og de udstillende. Det er gratis at deltage og foreningen byder på kaffe og hjemmelavet kage.

Det er også her, at du skal hente dine billeder, hvis du har deltaget i udstillingen på GF.Open air udstilling på Blomstertorvet ved Sveasøjlen den 6. juni 2020 kl. 10.00 til kl. 16.00.


Vi vil sammen med kunstnere og kunsthåndværkere lave en udstilling i opstillede pavilloner. Her kan de deltagende kunstnere vise og sælge deres kunst og knytte forbindelser til hinanden og de mange besøgende. Vi vil forsøge at få en lokal harmonika spiller til at sørge for ”pariserstemning”. Det koster 200 kr. at deltage/person for en pavillon til to kunstnere og ca. 4.5 meters udstillingsvæg til hver. Pengene går til pavilloner, annoncering, plakater og ophængnings-og andre materialer. Tilmelding allerede nu og senest den 1. juni 2019 til Tove Andresen E-mail tovekresten@gmail.com eller få flere oplysninger på tlf. 75 88 32 82. Der kommer særskilt invitation til arrangementet.Sommerudflugt den 27. juni 2020.


Vi er i gang med at planlægge og arrangere en tur til xxx og de mange seværdigheder her. Der vil komme særskilt invitation med detaljerede oplysninger pris/hvor og hvornår mm. Der er begrænset plads, så tilmeld dig allerede nu til Flemming Gay Berg hofberg3000@gmail.com tlf. 61 78 22 32 eller Per Sjøstedt sjoestedt@hotmail.com tlf. 20 10 03 54.


Vi kunne tænke os, at arrangere en to dages- eller flere dages udflugt. Derfor vil vi gerne høre, om det er noget der vil være interesse for. Det sker ofte, at der ikke er tid nok på vores udflugter til alt det vi gerne vil, og det derfor godt kan blive lidt hektisk. Vi har derfor drøftet muligheden for at arrangere en to dages- eller flere dages tur, afhængig af hvad vi vil besøge osv. Vi vil meget gerne høre din mening, så kontakt snarest enten Flemming eller Per på ovennævnte mailadresser eller telefoner for at høre mere.KUNSTMARKED i Værftshal 14 den 7. til den 9. august 2020.


Igen i år arrangerer vi KUNSTMARKED i Værftshal 14. Samtidig med, at vi afholder KUNSTMARKED, vil der blive afholdt fodbold-Cup for børn og unge på ravelinen og øvrige områder. Den 8. august vil der også være træskibe i havnen, så der vil være stor aktivitet, og dermed mange gæster og besøgende på hele Kulturværftet i udstillingsperioden. Foreningen vil indrette hallen med ”båse” til de udstillende kunstnere og kunsthåndværkere, café og lounge område til møder og fordybelse. På baggrund af, at der vil være mange børn og unge, vil vi, som noget nyt, også indrette et område med værksteder med mulighed for selv at kreere tegning, keramik/skulpturer og meget andet.


Udstillingen vil blive åbnet af en kendt kulturpersonlighed og foreningen vil være vært ved en fernisering for medlemmer og indbudte gæster.


Hver kunstner vil råde over ca. 4.5 x 4.5 meter udstillingsvæg plus et stort stykke gulvareal, det vil sige, at hver kunstner får sin egen ”bås”, til indretning og ophængning. Det koster 500 kr. at deltage. Pengene skal bruges til leje af hallen, fernisering, indbydelser, annoncering, folder om arrangementet og deltagere, plakater, bannere osv.


Du vil, så snart du har tilmeldt dig, modtage et skema, hvor du skal oplyse dit navn, mailadresse og eventuel hjemmeside, og om du ønsker tilkøb af borde/stole/andet. Du skal også indsende et foto af et af dine værker, meget gerne ét som er med på udstillingen. Når vi har modtaget betaling og udfyldt skema samt foto er du registreret som deltager. Betaling og indsendelse af skema/foto senest den 7. juni 2020.


Den 5. august 2020 vil det være muligt, at besigtige sin stand og få udleveret udstillingskort mm.


Da der er stor rift om pladserne, og der er begrænset plads, og vi skal have god tid til at fremstille foldere/invitationer/banner/plakater og til at indrette hallen, vil vi gerne have, at du allerede nu eller senest den 7. juni 2020 tilmelder dig til arrangementet. Du kan tilmelde dig til Tove Andresen E-mail tovekresten@gmail.com eller tlf. 75 88 32 82, her kan du også få yderligere oplysninger om arrangementet.


Der kommer senere meddelelse til de deltagende om alle de praktiske spørgsmål, parkering, til- og frakørsel osv.Sundtoldens Dage i Blomstertorvet (Sveasøjlen) den 14. august 2020.


Vi vil i forbindelse med sundtoldsdagene, afholde en kunstudstilling med maritimt tema og med masser af sømandsmusik. Her kan de besøgende besigtige teltene, få en snak med de lokale kunstnere og se kunsten blive til og eventuelt erhverve sig et ægte kunstværk til stuen eller kontoret. Her vil være rigtig maritim markedsstemning med alt der var en gang. Der kommer særskilt invitation til arrangementet.Kulturnat på hjørnet af Stengade og Bjergegade, ved banken, den 25. september 2020.


Vi deltager igen i år i Kulturnatten. Vi kender ikke temaet på kulturnatten endnu, men vi har bestilt plads til at opstille to pavilloner på hjørnet af Stengade og Bjergegade ved banken. Her vil komme mange besøgende, og vi vil deltage i en eller anden form over temaet på kulturnatten. Der kommer særskilt invitation til arrangementet.Julefrokost den 7. november 2020.


Vi inviterer til tidlig julefrokost, med god julemad og hyggeligt samvær. Prisen er 250 kr. per deltager og inkluder mad og én enkelt genstand samt underholdning. Vi vil meget gerne allerede nu have din tilmelding, så vi kan finde ud af, hvor vi skal være, med hensyn til plads osv. Tilmeld dig hos Per Sjøstedt sjos@mail.dk  tlf. 20 10 03 54 eller Flemming Gay Berg hofberg3000@gmail.com tlf. 61 78 22 32. Her kan du også få yderligere information. Der kommer senere en invitation, men som sagt tilmeld dig allerede nu.Jule- Kunstmarked i Elværket den 20.-21. november 2020 begge dage inklusive.


Vi har tænkt os, at holde Jule-Kunstmarked i Musikstedet Elværket ved Bycenteret. Her lejer vi de rustikke lokaler og holder marked op til jul. Det er ikke meningen, at det hele skal gå op i vat og nisser, men der skal være julestemning. Her vil være salg af alle former for kunsthåndværk og kunst. Her vil være salg af juletræer, julemusik og udendørs julehygge. Indenfor vil der være salgs- og udstillingsboder, café med kaffe og kage og varm gløgg og varme æbleskiver med sylt/melis og det hele. God julestemning tidligt før jul. Har du lyst til at deltage, hører vi gerne fra dig allerede nu. Det koster 400 kr. at deltage/person. Der kommer særskilt invitation til arrangementet med flere oplysninger om det praktiske osv.Dette er hvad vi foreløbig har planlagt. Vi forbeholder os ret til ændringer, hvis det skulle ske utilsigtede hændelser, eller vi skulle finde på andre arrangementer.


Du kan også, for det meste, læse om foreningens arrangementer i dagspressen på Facebook og på vores hjemmeside www.helsingor-kunstforening.dk


De bedste hilsener


Bestyrelsen