Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Kunstforeningen for Helsingør og Omegn torsdag d. 29. februar 2024 i Smedenes hus, Strandgade 46, 3000 Helsingør.Kunstforeningen indbyder til den årlige generalforsamling torsdag d. 29. februar kl. 19 i Smedenes hus.

Du er meget velkommen, dog skal kontingent for 2024 skal være indbetalt for deltagelse.


Ud over selve generalforsamlingen vil der være udlodning af kunst og kunsthåndværk, indkøbt af bestyrelsen og doneret af medlemmerne.


Ligger du inde med donationer så medbring dem gerne på dagen.


Der er kåring af årets kunstner med diplom, pengepremie mv.

Valget går altid til et medlem der har været synlig i foreningen igennem mange år, både på udstillinger og i sociale sammenhænge, et medlem der, på sin egen måde, har interesseret sig for kunsten i samtiden og medvirket og inspireret til at styrke denne interesse igennem foreningens arbejde.


Der er kåring af årets Johnnie. Denne pris uddeles til en person/ personer der, for foreningen, har ydet en særlig indsats i år. Man modtageren diplom og en flaske Johnnie Walker.


Der er kåring af årets billede.

Derfor! Aflever din kunst - 1 værk - mellem kl. 17 og 18. Bestyrelsen står for ophængning.

På generalforsamlingen vil der være afstemning mellem de udstillede billeder og årets vinder billede vil blive kåret med blomster mv.

Vi tænker os billederne skal blive hængende til d. 16. marts hvor vi holder Billedstorm , invitation herom senere.


Der er uddeling af årets tryk, som kan være alt fra grafik, keramik, glas, akvarel, mv.
Dagsordenen for generalforsamlingen.  1. Valg af dirigent.


2. Formandens beretning.


3. Regnskab ved Bogholder og regnsskabsfører. Herunder beslutning om kontingent i 2025. Bestyrelsen foreslår at vi bibeholder det nuværende kontingent på 350 kr. pr. År og husstand.


4. Indkomne forslag. Har du nogle forslag, skal de være formanden i hænde senest d. 15. februar 2024.


5. Valg til bestyrelse. På valg er:


Tove Andresen - Modtager genvalg.

Per Sjøstedt - Modtager genvalg.

Mette Damving - Modtager genvalg.

John Hakmann - Modtager genvalg.

Flemming Berg - Modtager ikke genvalg.

Niels S. Madsen er ikke på valg.


Bestyrelsen foreslår at Donald G. A. Hemicke indtræder som nyt bestyrelsesmedlem idet han vil repræsentere den del af foreningen som er “ikke udøvende”.


Alle er naturligvis velkommen til at opstille.


6. Valg af revisor.


Beryl Aasvang modtager genvalg.


7. Eventuelt.Pause med forfriskninger, snak og afstemning om årets billede.


8. Kåring af årets kunstner.


9. Uddeling af årets Johnnie.


10. Udlodning af kunst. Kun en stemme pr. Lod pr. Husstand.


11.Præmiering af årets billede valgt på generalforsamlingen.


12. afslutning af generalforsamlingen.Bestyrelsen

Billeder fra og om generslforsamlingen

Formandens beretning generalforsamlingen 2024Formandens beretning ved generalforsamlingen 2024
Jeg syntes det har været et fantastisk år på mange måder.


Godt nok fejrede foreningen sin 75 års fødselsdag, og fortalte dermed at man er en aldrende person, men samtidig syntes jeg man må sige, fuld af liv


Og

Det glæder mig meget at vi kan se tilbage på et år der har tilgodeset begge vores 2 gruppe af medlemmer. De kunstinteresserede og de mere udøvende. Det er nemlig det vi gerne vil være, denne blandede gruppe af flere typer medlemmer. Det som vi altid har været og som vi forsat gerne vil være.


Vi har lavet mange arrangementer i det forgangne år, og et af de mest gentagende er selvfølgelig udstillingerne i popupgalleriet. Som startede i november 2022 i Peder Beiers cafe, her blev vi til midt i marts 2023. Her nåede vi at have 3 udstillinger af ca 1. måneds varighed og desuden Kunst på Kryds, hvorefter vi flyttede op på plan 3 og siden, indtil Nytår, har haft 10 galleriudstillinger der, med skiftende og gentagende kunstnere. Og vi forsætte i det nye år, hvor vi allerede er igang med 2. udstilling iår.

Vi er meget glade for at Bycentret låner os lokaler til udstillinger, det er vi utrolig glade for, og der er tilsyneladende også øget interesse for at deltage.

Det er sådan at bestyrelsen har besluttet , at vi godt vil gøre dette månedlige arbejde med at arrangerer udstillingerne, fordi det giver så meget til vores forening, - synliggørelse og socialt samvær mv. Så det forsætter vi med - længe indnu håber vi , går efter og tror på.

Ved hver udstillings begyndelse, inviterer vi til fernisering, med et lille glas. Det er blevet er godt mødested for medlemmerne, hvor man kan dyrke socialt samvær og se på kunsten sammen. Det er uvurderligt, syntes vi.I løbet af efterår 2022 og vinter planlagde vi Kunst på Kryds med Helsingborg Konstforening i galleriet og på Dunkers Kulturhus i Helsingborg. Den 9. gang - med 10 udvalgte danske og svenske kunstnere, fordelt på 5+5 deltagere hvert sted. Fra 01 - 12 marts 2023 i bycentret og fra 23. marts til 23.april på Dunkers. Og hvor mange medlemmer fulgtes af til fernisering i Helsingborg. Jeg mindes det som en dejlig tur, med lys aftenhimmel over Øresund. Og! 2 anderledes og dejlige udstillinger med fine kunstneriske oplevelser.

Vi holdt også et kunstnertræf, med lidt sushi mv. også til de ikke indbudte, men sådan er det. Det var alligevel hyggeligt.


Vore Kunstmarked blev flyttet til først i maj måned, i lyset af en forestående renovering af hal 14. Det kom så ikke i gang før efter vores normale tidspunkt for markedet, men altså vi rykkede tidspunktet frem til foråret. Desuden prøvede vi med andre åbningstider fra kl 11 - 21 og det kan vi vist godt sige, det gør vi ikke igen. Vi var ved at segne af træthed og der kom heller ikke besøgende nok til at åbningstiderne gav mening, heller ikke at have Kunstmarkedet om foråret - september - som vi plejer er absolut bedst. Men man må jo eksperimentere, prøve af og gøre erfaringer og det var altså nogens ønske at prøve.


I maj måned holdt vi den store 75års fødselsdagsmiddag med mange deltagere, en dejlig og hyggelig aften og næsten på dagen 11. maj.


I juni måned deltog en gruppe kunstnere med teltudstilling i arrangementet “Kunst på møllen” på Nordskov mølle i Ålsgårde, også et fint arrangement, hvor der også var andre grupper af udstillere. Vi håber på vi kan forsætte samarbejdet.


Som kom sommerturen, som dette år gik til Lolland hvor vi bl.a. så Doddekalitten og Vordingborg slotsruin med Lyngvigs kongelige smykker, Gåsetårnet., og frokost på Krenkerup Gods, det var en dejlig og oplevelsesrig tur.


Helsingborg kunstforening har fået en halv bygning kaldet Karantänen til rådighed af kommunen, i 2023. Vi blev inviteret til at lave en udstilling der, men fik samtidig besked på at den skulle være “fin”, fordi kulturchefer fra hele Sverige skulle se den. Så vi besluttede at invitere udvalgte kunstnere fra foreningen dertil. Det blev virkelig en succes, med megen salg og mange besøgende.


I November holdt vi vores årlige julefrokost, hvor vi igen kunne mødes til nogle hyggelige timer, dejlig mad og socialt samvær.


Løbende har der jo så månedligt, været ferniseringer i galleriet, hvor vi også kunne mødes, snakke og se spændende kunst.


Ja det var årets gang i 2023.


Ja og hvad så i 2024?


Fernisering i galleriet d. 13. marts kl 16 - 18


Vi planlægger mange ting.

16. marts holder vi Billedstorm i Smedenes hus. Indbydelsen er lige sendt ud.


Først i april indbyder vi en dag til at male på krukkerne i Bycentret - indbydelse følger.


Fernisering i Galleriet d. 10. april kl. 16 - 18


Kunstloppemarked i Galleriet og på Torvet i centret d. 08. maj kl 10 - 18. Indbydelse følger.


Fernisering i galleriet d. 10. maj kl. 16 - 18


Fernisering i galleriet d. 05. juni kl. 16 - 18


Juni: Kunst på Møllen - måske også på Blomstertorvet i Helsingør.


Juli: Sommerudflugt - der arbejdes på planlægning.

Juli fernisering i galleriet


August osv… Fernisering i galleriet indbydelser vil komme ud.


Kunstmarked i Stort telt på Kulturværkspladsen 13 - 15. september sammen med “Kør grønt” og litteratur festival på Kulturværftet , indbydelse følger


Julefrokost i november.


Jeg vil gerne sige 1000 tak fordi helsingør Bycenter har taget så fint imod os og behandler os så godt, Tak for et fint samarbejde.


Til mine kolleger i bestyrelsen vil jeg også gerne sige mange tak for et virkelig fint samarbejde, som jeg virkelig håber vi kan forsætte med stadigvæk. Tak skal I ha, fordi i er dem I er og gør det I gør.

Ja! Og så vil jeg også tilsidst takke alle jer medlemmer, uden jer, ingen forening. Må vi få et fantastisk nyt år.


Tak alle sammen!

Referat fra generalforsamling i Kunstforeningen for Helsingør og omegn, afholdt i smedenes hus, Strandgade, 3000 Helsingør d. 29. februar 2024


Ad1 Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Kresten Andresen som blev valgt. Han kunne konstatere at, i følge foreningens vedtægter, var generalforsamlingen rettidig indkaldt.


Ad2 formandens beretning.

Formanden syntes det har været et fantastisk år, med 75års jubilæum og en forening med meget liv, hvor både de der interesserer sig for kunst og de der er udøvende er blevet tilgodeset, sådan som bestyrelsen netop ønsker det skal være.

Vi har haft mange arrangementer, ikke mindst popup galleriet der nu er på 13 udstilling i træk. Men også Kunstmarked, Kunst på møllen, Billedstorm, Kunst på Kryds og udstilling i Karantænen i Helsingborg.

Vi har har haft festmiddag for 75 års fødselsdagen, sommertur og julefrokost.

Formanden takkede alle deltagere og samarbejdspartnere.

Se hele formandens beretning på foreningens hjemmeside.

Formandens beretning blev godkendt.


Ad3 Regnskab.

Foreningens bogholder, som ikke er bestyrelsesmedlem, fremlagde foreningens regnskab, der blev delt rundt og som var opdelt i punkterne:

Ikke registreret beløb fra 2022, kontingent, galleri, kunstmarked, 75års fest, møllen, sommertur, kunst på kryds, billedstorm, fysioterapien, karantänen, julemarked, generalforsamling 2022/ 2023, website, kontorhold, reklamemateriale, julefrokost, bankomkostning.

Foreningen har et pænt overskud ikke mindst på grund af aktiviteterne i popup galleriet,

Foreningen er derfor rustet til nye initiativer på trods af, vi ikke kan forvente tilskud fra kommunen i disse år.

Det blev påpeget at medlemmerne har modtaget tilskud til fødselsdagsfesten, sommerturen og julefrokosten, samt modtaget årstryk og kunstgevinster mv. for kontingentet. Foreningen har også arrangeret Kunst på Kryds og udstilling i Karantænen og også afholdt udgifterne derfor.

Formanden Tove Andresen fungerer som daglig regnskabsfører.


Ad 4 Indkommen forslag til regnskabet.


At regnskabet udlægges på hjemmesiden for gennemsigtighed for medlemmerne.

Forslaget blev forkastet, med den begrundelse at regnskabet er for medlemmerne og ikke for offentligheden.


Der udspandt sig derefter en mindre debat om, hvorvidt regnskabet skal udsendes samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Nogle mente ja, andre nej, som der blev sagt, man kan møde op til generalforsamlingen for at høre om det og evt. stille relevante spørgsmål.

Bestyrelsen overvejer situationen.


Ad 5 Valg af bestyrelse.

Per Sjøstedt, Mette Damving, John Hakmann, Tove Andresen var på valg og modtog genvalg. Flemming Berg var også på valg, men ønskede ikke genvalg.

Per, Mette, John, og Tove blev genvalgt.

På bestyrelsens opfordring blev Donald G.A. Hemicke nyvalgt.

Niels S. Madsen var ikke på valg.


Der blev rejst den problematik at det er ikke så godt at så mange bestyrelsesmedlemmer er på valg på samme år.

Det skyldes forskellige udtrædelser på skæve tidspunkter i tidligere år.

Bestyrelsen overvejer om det har stor betydning.


Ad6 Valg af revisor.

Beryl Aasvang modtager valg - og hun blev valgt.


Ad7 Eventuelt

Ingen emner.


Pause hvor der blev kikket på ÅRETS BILLEDE!

Snakket og med en lille forfriskning.


Ad8 Kåring af årets kunstner.

Lene Lemaitre er årets kunstner. Hun modtog diplom, penge og en buket og fik en lille tale med på vejen om hendes kunstneriske virksomhed som vi har kunne følge igennem mange år.


Ad9 Uddeling af årets Johnny

Prisen går iår til centervagterne i Bycentret, fordi de har hjulpet med galleriet på mange måder.

Prisen blev overrakt ved den sidste fernisering i galleriet d. 14. februar og den blev modtaget med overvældende taknemmelighed. Der var mødt mange medlemmer op til overrækkelsen.


Ad 10 Udlodning af kunst.

Det er altid aftenen højdepunkt og meget hyggeligt - alle fik noget med hjem - hvis de ville!

NB! Mens stemmerne til årets billede blev talt op blev bogholderen takket for sit arbejde og begavet med lidt vin.


Ad11Præmiering af årets billede

Førsteprisen gik til Tomas Eriksson’s store flotte værk, så han blev hædret med diplom og blomster, og måske et foto i avisen.


Ad12 Afslutning af generalforsamlingen, hvor dirigenten blev takket og begavet med en flaske.

Generalforsamlingen 2024 slutter.

Bestyrelsen